Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Vươn ra thế giới    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

TIẾNG ANH LỚP 6

Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
Unit 1
My New School
Trường học mới của tôi
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Buổi
1
Từ vựng: Đồ dùng học tập và các hoạt động
Vocabulary
Buổi
2
Phát âm: Cách phát âm âm /ʌ/ và /əʊ/
Phonics
Unit 2
My Home
Nhà của tôi
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 3
My Friends
Bạn của tôi
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 4
My Neighbourhood
Hàng xóm của tôi
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 5
Natural Wonders Of The World
Kỳ quan thiên nhiên thế giới
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 6
Our Tet Holiday
Tết Nguyên Đán
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 7
Television
Television
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 8
Sports and Games
Thể thao và trò chơi
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 9
Cities of The World
Thành phố trên thế giới
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 10
Our Houses in The Future
Ngôi nhà tương lai
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 11
Our Greener World
Thế giới xanh hơn
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 12
Robots
Robots
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow