Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Vươn ra thế giới    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

TIẾNG ANH LỚP 7

Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
Unit 1
My Hobbies
Sở thích của tôi
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Buổi
1
Từ vựng: Sở thích - Động từ hành động
Vocabulary
Buổi
2
Phát âm: /ɜː/ và /ə/
Phonics
Unit 2
Health
Sức khoẻ
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 3
Community Service
Dịch vụ công cộng
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 4
Music and Arts
Âm nhạc và nghệ thuật
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 5
Vietnamese Food and Drink
Đồ ăn Việt Nam
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 6
The First University in Vietnam
Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 7
Traffic
Giao thông
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 8
Films
Phim ảnh
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 9
Festivals around the World
Lễ hội trên thế giới
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 10
Sources of Energy
Nguồn năng lượng
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 11
Travelling in the future
Du lịch trong tương lai
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 12
A overcrowded world
Thế giới đông đúc
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow