Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Vươn ra thế giới    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 9

Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
Unit 1
Local Environment
Môi trường địa phương
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Buổi
1
Từ vựng: Môi trường địa phương
Vocabulary
Buổi
2
Phát âm: Trọng âm của câu: Từ chứa nội dung
Phonics
Unit 2
City Life
Cuộc sống ở thành phố
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 3
Teen Stress and Pressure
Căng thẳng và áp lực của thanh thiếu niên
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 4
Life in the past
Cuộc sống trong quá khứ
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 5
Wonders of Viet Nam
Các kỳ quan ở Việt Nam
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 6
Viet Nam: Then and Now
Việt Nam: xưa và nay
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow