Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline

Một số bài dự thi xuất sắc

Vũ Ngọc Mai Phương
Thời gian nộp bài
25/05/2020
Phùng Dương Minh Tâm
Thời gian nộp bài
28/05/2020
Vũ Lê Bảo Ngọc
Thời gian nộp bài
03/06/2020

Danh sách các bài dự thi

Bài dự thi của Vũ Lê Bảo Ngọc
Bài dự thi của Phùng Dương Minh Tâm
Bài dự thi của Vũ Ngọc Mai Phương
Bài dự thi của Nguyễn Giang Nam

Bảng thành tích lan tỏa

Hạng Học sinh Like Share Điểm
Vũ Thị Thanh Thúy 179 221 1284
Nguyễn Phú Hưng 37 195 1012
Thùy Linh 190 48 430
4 Thùy Dương 145 52 405
5 Phương Thảo 150 50 400
6 Nguyễn Đăng Dương 130 52 390
7 Nguyễn Duy Hưng 114 36 294
8 Đức Anh 44 48 284
9 Phạm Ngọc Bích 113 34 283
10 Nguyễn Linh Như 98 34 268
11 Nhật Linh 83 36 263
12 Trương Minh Châu 144 22 254
13 Nguyễn Linh 106 25 231
14 Khổng Đình Vinh 76 30 226
15 Nguyễn Huy Đức 71 31 226
16 Trần Trà My 105 24 225
17 Tuấn Anh 75 28 215
18 Trịnh Ngọc Minh 29 37 214
19 Nguyễn Hoàng Long 61 29 206
20 Nguyễn Ngọc Bảo An 59 29 204