Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Danh sách các bài dự thi

Bài dự thi của Vũ Ngọc Mai Phương
Bài dự thi của Nông Quỳnh Trang
Bài dự thi của Nguyễn Quỳnh Mai
Bài dự thi của Nguyễn Trung Kiên
Bài dự thi của Nguyễn Ngọc Anh
Bài dự thi của Vũ Tường Khang

Bảng thành tích lan tỏa

Hạng Học sinh Like Share Điểm
Vũ Ngọc Mai Phương 289 196 100
Nông Quỳnh Trang 59 55 100
Nguyễn Quỳnh Mai 25 15 100
4 Nguyễn Trung Kiên 31 9 99
5 Nguyễn Ngọc Anh 211 42 98
6 Vũ Tường Khang 103 44 97
7 Trần Phương Thảo 52 38 97
8 Nguyễn Đức Tuệ 95 23 97
9 Nguyễn Thu Phương 122 46 96
10 Hoàng Thị Thảo Duyên 89 21 96
11 Trần Minh Anh 39 8 96
12 Bùi Hoàng Hồng Hạnh 12 6 96
13 Lê Thảo Nguyên 4 12 95
14 Lê Ngọc Quỳnh Anh 14 6 95
15 Phạm Nguyễn Hoài An 24 2 95
16 Nguyễn Thủy Tiên 144 49 94
17 Nguyễn Lê Ngọc Mai 124 33 94
18 Phạm Thị Khánh Ly 69 29 94
19 Lê Thị Hương 50 19 94
20 Nguyễn Phạm Ngân Giang 45 19 94