Lộ trình khóa học cho lớp 4


Đối với học sinh lớp 4, ngoài chú trọng phát triển toàn diện 4 kỹ năng thì lộ trình trên Edupia sẽ giúp các con tự tin thuyết trình và thể hiện ý kiến cá nhân của mình trong từng chủ đề.

Đối với học sinh lớp 4, ngoài chú trọng phát triển toàn diện 4 kỹ năng thì lộ trình trên Edupia sẽ giúp các con tự tin thuyết trình và thể hiện ý kiến cá nhân của mình trong từng chủ đề. 

Bên cạnh việc nắm vững từ vựng, ngữ pháp theo từng chủ đề cơ bản bám sát Sách giáo khoa trên lớp. Con sẽ được bổ sung thêm từ vựng thực tế, những mẫu câu nâng cao để mở rộng vốn kiến thức của mình. Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi lộ trình này sẽ giúp con dễ dàng đạt điểm 9,10 tiếng Anh trên lớp. 

Ngoài phát âm chuẩn xác và phản xạ giao tiếp đã được hình thành, giai đoạn này con sẽ được khuyến khích khả năng tự tin thuyết trình và thể hiện ý kiến cá nhân của mình về các chủ đề.